SaaS palveluiden erot

SaaS konseptin nopea käyttöönotto, alustariippumattomuus ja 24x7 ylläpito kohtuullisin kustannuksin on voittanut puolelleen jopa skeptisimmätkin IT johtajat, jotka olivat huolissaan tietoturvasta,  kustomointimahdollisuuksista ja integroinnista. Siksi SaaS onkin ylivoimaisesti nopeiten kasvava IT trendi. Siksi tulevaisuuden ohjelmistojen nimet alkavat SaaS:lla.

Flowman on SaaS pioneereja ja on kehittänyt ainoan aidon ns. multitenant-arkkitehtuuriin pohjautuvan järjestelmän printtimedia-alalle. Multitenant-järjestelmässä eri käyttäjäorganisaatiot jakavat saman ohjelmiston, mutta jokaisella on kuitenkin oma data ohjelmiston sisällä.

Päinvastoin kuin client/server tyyppisissä ohjelmistoissa, Internet-pohjaisissa multitenant ohjelmistoissa kuten Google Mail, eBay ja Flowman, käyttäjät jakavat saman fyysisen instanssin ja ohjelmistoversion. Käyttäjäorganisaatiot saavat ohjelmistosta käyttöönsä heille räätälöidyn version  hyödyntämällä heille räätälöityä metadataa ja konfiguraatiota, ilman että heille tarvitsee asentaa erillisiä dedikoituja ohjelmia - laitteistoista puhumattakaan.  Tämä metadata sisältää jokaiselle organisaatiolle omat asetukset työnkulkuun, konfigurointiin, käyttöliittymiin ja ulkoisten järjestelmien integrointiin. 

 

"Software as a Service" konsepteissa on eroja

Usein järjestelmätoimittajat jotka markkinoivat "ASP", "hosted service" tai "software as a service" palvelujaan yksinkertaisesti veloittavat asiakkaitaan perustuen klassiseen IT järjestelmäkauppaan: laitteisto, asennus, konfigurointi ja ylläpito hoidetaan erillisinä asiakasinstallaatioina. Kuten perinteisissä IT-asennuksisakin jokaiseen asennukseen aiheutuu samat kulut; ainoa ero on että ohjelmistolisenssi vuokrataan asiakkaalle ostamisen sijaan,


”Flowman's service concept fits perfectly to our needs. With one contract we get it all: technology, know-how and the required resources. Now we can concentrate on our core business: putting ink on paper.” Managing Director Timo Järvisalo, Kiuruveden Sanomalehti Oy.