Koulutus

Koulutamme kaikki Flowman-tuoteperheen käyttäjät käyttämään uusia työvälineitään ja annamme ohjeet, miten luoda Flowman-järjestelmän vaatimusten mukainen PDF-tiedosto. Lisäksi tarjoamme yleisimpien grafiikkaohjelmien käyttökoulutusta niin vasta-alkajille kuin kokeneemmille ammattilaisillekin. Kurssit ovat yleensä 1-2 päiväisiä intensiivikursseja 4-6 henkilön pienryhmissä. Pienryhmät ja osaavat kouluttajat takaavat, ettet todellakaan hukkaa aikaasi kursseillamme.

Tarjoamme myös räätälöityä koulutusta nimenomaan Sinun tarpeisiisi. Kysy lisätietoja. Jopa muutaman henkilön koulutustarpeella voi olla järkevää järjestää räätälöity kurssi.

Esimerkkejä tuotteistetuista kursseistamme:


Painovalmis kuva PhotoShop-ympäristössä

Ensimmäinen jakso:
- Tutustutaan kuvanvalmistuksen vaatimuksiin eri painotekniikoille ja -materiaaleille
- Kuvaoriginaalin tarkastaminen ennen erottelua... tarvittavien toimenpiteiden arviointi
- Kuvan mittaaminen PhotoShopissa
- Kuvan painoteknisten asetusten määrittely värierotteluvaiheessa
- Kuvan terävöinti ja hienosäätö PhotoShop-ohjelmassa
- Digitaalikamerakuvauksen erityisvaatimukset värierottelijalle
- Tutustutaan kuvanvalmistuksen vaatimuksiin eri painotekniikoille
- Nykyaikaisen värinhallinnan mahdollisuudet
- Työskentely-ympäristön vakiointi (valaistus, monitorit)

Etätehtävät omalla työpaikalla, n. 2 pv:
- Harjoitellaan tekemään korjauksia analysoituihin kuviin
- Kerätään painotyönäytteitä itse käsitellyistä kuvista toista jaksoa varten

Toinen jakso:
- Käydään läpi painotyönäytteitä opiskelijoiden ja kouluttajan kesken
- Analysoidaan kuvien laatuun vaikuttaneita tekijöitä
- Kerrataan ensimmäisen jakson aiheita esiintulleiden kehittämistarpeiden mukaan


Sanomalehtikuvan värierottelu

- Kuvanvalmistuksen vaatimukset sanomalehtipainatukseen
- Kuvaoriginaalin tarkastaminen ennen erottelua... tarvittavien toimenpiteiden arviointi
- Kuvan mittaaminen DTP-skannereilla
- Kuvan painoteknisten asetusten määrittely värierotteluvaiheessa
- Kuvan terävöinti ja hienosäätö PhotoShop-ohjelmassa
- Digitaalikamerakuvauksen erityisvaatimukset värierottelijalle
- Käydään läpi painotyönäytteitä opiskelijoiden ja kouluttajan kesken
- Analysoidaan kuvien laatuun vaikuttaneita tekijöitä
- Harjoitellaan tekemään korjauksia analysoituihin kuviin
- Tutustutaan kuvanvalmistuksen vaatimuksiin eri painotekniikoille


Painojäljen laatukontrolli

Käytä hyväksesi alan huippuammattilaisen kokemus ja opi käytännönläheisten vinkkien ja esimerkkien avulla konstit, joilla voit vaikuttaa painotyön onnistumiseen!
Yrityskohtaisesti räätälöitävä koulutus, jossa keskitytään niihin muuttujiin jotka vaikuttavat laatuun. Perehdytään erityisesti siihen mikä on oleellista, jotta asiakas kokee saavansa laadukkaan lopputuotteen, ei niinkään tekniseen kikkailuun.Sanomalehti-ilmoituksen ulkoasun suunnittelu

- keskitytään lehti-ilmoitusvalmistukseen
- henkilöille jotka ovat työskennelleet ilmoitusvalmistuksessa
- sisältö mm. sommittelun, typografian ja värien suunnittelun periaatteet
- Työskennellään FreeHand-, InDesign tai Illustrator-ohjelmallaTypografian perusteet

Kurssilla luodaan ensin katsaus kirjainmerkin kehittymisen historiaan ja eri tyylikausien vaikutukseen typografiassa aina 2000-luvulle asti. Tehdään yhteenveto siitä, mitkä lajityypit ovat kirjaintypografiassa saaneet pysyvän aseman ja millainen luonne sekä käyttötapa niillä on.

Yleiset typografiset suunnittelu- ja sommitteluperiaatteet, kirjasintyypin valinta ja kontrastien käyttö käydään läpi. Lopuksi käsitellään sähköisen median luomia muutospaineita typografisessa ajattelussa.


Mediateknologiaa painotyön ostajalle

Viestinnän tekniikan digitalisoiduttua täysin on tullut erityisen tärkeäksi tuntea uuden tekniikan perusominaisuudet monine vahvuuksineen mutta myös ne piirteet, jotka vaativat huolellisuutta ja voivat väärin ymmärrettyna aiheuttaa ongelmia. Uusi teknologia on muuttanut myös esimerkiksi vedostamisen käsitettä ja näinollen vastuualueet aineistojen oikeellisuudesta joudutaan usein määrittelemään uudelleen.

Luennoilla käydään lyhyesti läpi mikrotietokoneympäristön ja digitaalisen tekniikan historialliset kehitysvaiheet, sivunkuvauskielen syntyminen, grafiikan ja kuvan tiedostomuotojen syntyminen, dynaamisten mediamuotojen, kuten liikkuvan kuvan ja äänen digitalisoituminen.

Vastauksena käytännön tarpeisiin esitellään ne periaatteet, joiden mukaan pitäisi valita oikeat tiedostomuodot kuhunkin tarkoitukseen. Laadullisiin vaatimuksiin kiinnitetään huomiota ja myös siihen milloin on järkevää käyttää itse tuottamiaan dokumentteja ja tiedostomuotoja ja milloin ei.

Lopuksi luodaan katsaus tulevaisuuden viestintämaailmaan sellaisena kuin sen tällä hetkellä uskotaan toteutuvan.

Tuoreimmat uutiset

08/14/2012
Kiinan suurimmalle kirjakustantajalle Flowmanin tuotantojärjestelmä
Tämä nostaa meidät uudelle tasolle Kiinan markkinoilla” kertoo Flowmanin toimitusjohtaja Petri Karjalainen. lue lisää...

02/01/2012
Flowman toimitti Persgroepille F-Parin korvaajan
Oululainen ohjausautomaatio korvasi Belgialaisen mediajätin vanhentuneen tekniikan. lue lisää...