Ohjelmistomoduulit

Ads2Press

Tarjoaa helppokäyttöisen web-käyttöliittymän mainosmateriaalin lähettämiselle sekä esitarkastusraportin ja näyttövedoksen hyväksymiselle. Se voidaan integroida olemassa olevaan Prepress-työnkulkuun ja ilmoitusvarausjärjestelmiin varmistaen tuotantoprosessin ja metatiedon virheettömyyden.

Bitmap Comparison

Vertailee kahta bittikarttatiedostoa (esim. sivun eri versioita). Raportoi löydetyt eroavuudet ja luo näyttövedoksen, jossa eroavaisuudet ovat korostettuina.

Color Engine

Mahdollistaa kuvien automaattisen värierottelun Prepress-prosessin viimeisessä vaiheessa: juuri ennen sivujen rippausta. Tämä tarkoittaa pienempää työmäärää sekä toimituksessa että mainososastolla.

Easy Print

Palvelinohjelma, jonka avulla voit julkaista ns. template-tiedostoja painotöistä internetiin, jossa niitä on helppo muokata ja tilata.

Fanout Compensator

Auttaa sinua pääsemään eroon fanout-ilmiöstä, joka käytännössä vieläkin on ongelmana sekä sanomalehti- että heatset-tuotannossa.

Hot Folders

Palvelinohjelma, joka on kuin "liima" jota voit käyttää yhdistämään erilaiset prosessisi Hot Folderiin perustuvalla työnkulun konfiguroinnilla. HotFoldersin saa myös "standalone" palvelinohjelmana, joka mahdollistaa mitä moninaisempien automatisointitarpeiden toteuttamisen. Lue lisää tästä linkistä .

Imposer

Imposer luo arkkiasemoinnin sivuista automaattisesti. Ei rajoituksia sivujen määrään tai arkin kokoon.

Ink Optimizer

Säätää automaattisesti kuvat vastaamaan tarkoitettuja paino-olosuhteita. Esimerkiksi on yleistä, että joitakin kuvia sanomalehtien sivuilla ei ole värieroteltu sanomalehden vaatimusten mukaisesti, vaan esimerkiksi arkkipainoprosessille.

Ink Zones

Laskee väriruuvien esiasetustiedot. Se on oleellinen työkalu painokoneen esiasetustietojen saamiseksi digitaalisessa työnkulussa.

Job Submission

Vastaanottaa tilaukset ja alkuperäiset tiedostot web-käyttöliittymässä. Se lähettää JDF:n muotoiset työohjeet yhdessä tiedostojen kanssa eteenpäin olemassa olevaan Prepress-työnkulkujärjestelmään.

Mail Man

Automatisoi lehden osoiteaineistojen vastaanottamisen, kohdentamisen ja tarkastamisen. Sen avulla aineiston lähettäjä saa välittömästi palautteen osoiteaineiston soveltuvuudesta painon postitusjärjestelmään. Se voi myös korjata aineistoa vastaamaan paremmin prosessia.

Output Load Balancing

Alykäs load balancing-logiikka huomioi tulostimien (esim. CTP) reaaliaikaisen statuksen ja huolehtii sääntöihin perustuvasta kuormantasauksesta eri tulostimien välillä. Yhdessä Page Furnisher ohjelmamoduulin kanssa se voi myös huolehtia mahdollisista tulostinkohtaisista teknisistä merkeistä automaattisesti.

Page Furnisher 

Palvelinohjelma, jolla voit lisätä painoteknisiä merkkejä ja muuttuvaa tietoa 1-bittisiin bittikarttoihin ennen kuin ne tulostetaan pellille.

Page Transmission

Hallitsee ja seuraa sivujen siirtoa toimituksen ja painon välillä. Sen vahvuus on monimutkaisten rakenteiden käsittelyssä, kun on paljon vaihtosivuja, hierarkisia rakenteita sekä useita toimitus- ja painopaikkoja.

Preflight

Tarkastaa PDF:n käyttämällä Harlequin RIP-moottoria, jota on laajennettu Flowmanin Preflight-ominaisuuksilla. Vaikka tiedosto tulostuisikin, siinä voi olla virheitä, jotka Flowmanin Preflight-laajennus huomioi ja luo virhelogin. Tämä menetelmä tuottaa kaikista luotettavimman PDF-tiedoston tarkistuksen työnkulkuympäristössä, jossa käytetään Harlequin RIPiä tulostukseen.

RasterPDF

RasterPDF yhdistää 1-bittiset, värierotellut tiff-kuvat yhden sivun värilliseksi PDF-tiedostoksi. RasterPDf tiedosto voidaan arkkiasemoida ja tulostaa kaikilla yleisimmillä arkkiasmointiohjelmilla ja ripeillä. Monet käyttäjät ovat valineet Flowman RasterPDFn ja Flowman Softproofin yhdistelmän parhaaksi ratkaisuksi näyttövedostarpeisiinsa. Koska Flowman Softproof käyttää samaa 1-bittistä tiffiä vedoksen luomiseen, kuin mistä RasterPDf muodostaa lopullinen tulostettavan sivun, saavutetaan käytännössä 100% sisältöliuotettavuus vedoksessa.

RIP monitor

Seuraa, että RIP-ohjelma on päällä ja käynnissä sekä lukee RIPin logitiedostoa. RIP-monitor tuottaa automaattisesti varoituksia, jos ennalta määritetty teksti löytyy RIPin logitiedostosta (esim. "RIP failed"). Tämä varoitus voidaan sitten lähettää eteenpäin käyttäjille, toisille työnkulkuprosesseille tai ohjausjärjestelmille. RIP monitor voi toimia myös "standalone" sovelluksena.

Smart Messaging Service

Lähettää  status- ja virhetilatietoja käyttäjille ja ulkoisille järjestelmille. Tukee teollisuustandardeja, kuten JMF ja IfraTrack. Viestien lähetysmetodina voi olla SOAP, sähköposti, SNMP tai SMS.

Softproof

Luo ja julkaisee luotettavia näyttövedoksia internetin välityksellä painon asiakkaille, sekä hallitsee vedosten hyväksymisprosessia.

Status Tracking

Tuottaa reaaliaikaisen tuotannon statuksen, huomioiden aika- ja aluepainokset sekä korjaussivut. Värikoodien avulla statuksesta saadaan nopeasti yleiskuva yhdellä silmäyksellä. Värikoodien lisäksi voidaan statusta seurata myös sivukuvakkeiden avulla.

Third Party Connections 

Flowman järjestelmä on rakennetttu  palvelukeskeiselle arkkitehtuurille (SOA) jonka avulla kaksisuuntaisen integraation toteuttaminen kolmansien osapuolien järjestelmien kanssa onnistuu luotettavasti ja kustannustehokkaasti. 

Sandy Screen

Flowman edustaa yksinoikeudella Suomessa sveitsiläisen Sandyscreen AG:n patentoimia uudentyyppisiä rasterointialgoritmejä. Lisätietoja www.sandyscreen.ch

Serendipity Blackmagic 

Flowman edustaa Skandinaviassa Blackmagic-näyttövedostusjärjestelmiä. Toimitamme järjestelmät integroituina olemassaolevaan painokoneenohjaus- ja työnkulkujärjestelmään. Ainutlaatuiset näyttövedostusominaisuudet, kuten paperin kääntöpuolen simulointi ja helppokäyttöinen kosketusnäyttökäyttöliittymä tekevät Blackmagicistä lyömättömän vaihtoehdon painosalin vedostustarpeisiin. Lisätietoja http://www.serendipity-software.com.au/

 

Tuoreimmat uutiset

08/14/2012
Kiinan suurimmalle kirjakustantajalle Flowmanin tuotantojärjestelmä
Tämä nostaa meidät uudelle tasolle Kiinan markkinoilla” kertoo Flowmanin toimitusjohtaja Petri Karjalainen. lue lisää...

02/01/2012
Flowman toimitti Persgroepille F-Parin korvaajan
Oululainen ohjausautomaatio korvasi Belgialaisen mediajätin vanhentuneen tekniikan. lue lisää...