Konsolidointi

Konsolidointi tarkoittaa prosessia jossa optimoidaan ja keskitetään resursseja koko konsernin laajudessa.

Kasvava määrä erilaisia laitteistoja ja ohjelmistoja hajallaan eri puolilla konsernia saa IT-hallinnon resurssit tukkoon helposti. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta hajautetut järjestelmöt ja liiketoimintaprosessit merkitsevät henkilöresurssien epäoptimaalista käyttöä - et saa koskaan parasta asiantuntemusta sinne toimipisteeseen missä sitä sillä hetkellä kipeimmin tarvittaisiin.

Konsolidointistrategiat pyrkivät yksinkertaistamaan ja keskittämään liiketoimintaprosesseja, mukaanlukien IT-järjestelmät, niin että konsernin kaikki organisaatiot saavat reaaliaikaisesti tarvitsemansa palvelut ja informaation keskeytyksettä. Kaikki tämä pienemmillä kustannuksilla ja hallinnolla kuin hajautetuissa prosesseissa ja järjestelmissä.

 Flowmanin konsolidointiratkaisut

Ennen konsolidointia

Flowman tarjoaa ratkaisuja joiden avulla voidaan keskittää ja automatisoida kaiken digitaalisen aineiston käsittely konsernin laajuudessa, mukaanlukien asiakkaat niiltä osin kun he osallistuvat kyseiseen liiketoimintaprosessiin. Näillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi vähentää kustannuksia jakamalla infrastukstuurikustannuksia ja henkilöstöresursseja. Myös pienimmät konsernin osat hyötyvät parantuneesta osaamistasosta ja järjestelmistä, joita he ei vät koskaan voisi ylläpitää omassa yksikössään.  

Konsolidoinnin jälkeen
 • Flowmanilla on markkinoiden ainoa teknologia joka
  • palvelee useaa toimipistettä samanaikaisesti
  • tarjoaa keskitetyn järjestelmän ja prosessien hallinnan
  • tarjoaa selviä kustannussäästöjä konsolidoinnin ja automatisoinnin avulla
 • Käsittää koko liiketoimintaprosessin, eikä vain tuotantoautomaatiota
  • Hallinnollinen liiketoimintaprosessi integroituna samaan järjestelmään
 • On rakennettu viimeisimmälle Java EE teknologia-alustalle, perustuen SOA:aan (service oriented architecture )
  • Skaalautuu mihin tahansa kuormitusvaatimuksiin
  • Jatkuvan käytettävyyden klusteroitu ratkaisu
  • Käyttöjärjestelmäriippumaton
 • Täysin kustomoitava ”look and feel” käyttöliittymässä
  • Mahdollistaa oman oman visuaalisen identiteetin tukemisen - jopa yksittäisen käyttäjäorganisaation

"Flowmanin vuonna 2006 toimittama järjestelmä on osoittautunut tavoitteidemme mukaiseksi. Se on automatisoinut valmiin sivuaineiston kaikki ennen levynvalmistusta tapahtuvat työvaiheet keskitetysti yhdessä järjestelmässä - koko konsernin laajuudessa", projektipäällikkö Kimmo Lindström, Sanoma Data