Teknologia

Flowmanin järjestelmäarkkitehttuuri edustaa alan ehdotonta huippua. Se perustuu monikerroksiseen, palvelukeskeiseen (SOA) arkkitehtuuriin ja on toteutettu Java Enterprise Edition (JavaEE, J2EE) alustalle.


SOA

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) mahdollistaa nopeat ja kustannustehokkaat muutokset, joilla vastataan muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin. Se myös yksinkertaistaa olemassaolevien IT järjestelmien hyödyntämistä osana kokonaisuutta. Flowman SOA integraatiomoduulin avulla ulkoiset järjestelmät saadaan turvallisesti liitettyä saumattomaksi osaksi kokonaisuutta.

Java EE

Java Enterprise Edition (JavaEE, aiemmin J2EE) on de facto standardi  vaativien enterprise-tason tietojärjestelmien alustana. Tietoturva, korkea käytettävyys ja skaalautuvuus ovat sisäänrakennettuja perusominaisuuksia. Java EE tarjoaa strukturoidun alustan klusterointiin, session hallintaan ja monikerrosarkkitehtuuriin. Se myös sisältää valmiit rakennuspalikat nopeaan ja luotettavaan integraatioon käyttäen WebService ja muita SOA metodeja.

Monikerrosarkkitehtuuri 

Monikerrosarkkitehtuurin ansiosta asiakkaiden tarpeisiin on helppo reagoida. Kerroksia voidaan kehittää toisistaan riippumatta kun vaatimukset tai teknologia muuttuu. Monikerroksisuus myös parantaa tietoturvaa, mahdollistamalla kerroksien läpi menevän liikenteen eristämisen.

Multitenant

Flowmanin järjestelmän sydämessä on ratkaiseva teknologinen innovaatio: ns. multitenant arkkitehtuuri. Se mahdollistaa sen, että useat erilliset organisaatiot voivat jakaa saman keskitetyn järjestelmän, mutta niin että käyttävät siitä omaa konfiguraatiotaan. Se ansiosta infrastruktuurikustannuksia voidaan jakaa usealle käyttäjäorganisaatiolle.

Alustariippumattomuus

Flowman on aidosti alustariippumaton järjestelmä. Se toimii käytännössä kaikissa käyttöjärjestelmissä ja voi hyödyntää mitä tahansa tietokantapalvelinohjelmistoa JDBC rajapinnan yli. 


Lue lisää teknolgiasta Wikipediasta - The Free Encyclopedia:

Multitier

SOA

Java EE

Multitenancy 

Platform independence